logo

let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Quality Core Tools

Quality Core Tools

“Calitatea nu e un act, este un obicei” – Aristotel

Automotive Industry Action Group (AIAG) a dezvoltat Core Tools pentru a putea fi folosit împreună cu IATF – 16949. Quality Core Tools reprezintă funcția pentru excelența calității în industria automotive.

Ce vreți obține în urma acestui training?

 • Îmbunătățiți calitatea, fiabilitatea și siguranța produselor/proceselor
 • Sporiți satisfacția clientului
 • Învățați cum să identificați și să eliminați potențialele erori din sistem
 • Veți putea furniza produse în cantitatea și la calitatea așteptată, cu costuri minimale
 • Construiți un proces de comunicare clar și eficient, astfel încât să controlați specificațiile și informațiile relevante în cadrul proiectului dumneavoastră
 • Rezolvați mai repede problemele rezultate din istoricul documentat al produselor.

Conținutul trainingului  

 • Observații generale

Definiții | Beneficii | Ciclul PDCA | Abordarea din punct de vedere al echipei | Diagrama APQP

 • Faza I

Planificarea și definirea programelor (proiectelor) – Input + Output | Vocea clientului | Design și calitate | Activități preliminare

 • Faza II

Proiectare și dezvoltare produs – Inputs + Outputs | Dezvoltarea activităților | Construirea unui plan de control prototip | Definirea specificațiilor

 • Faza III

Dezvoltarea procesului – Inputs + Outputs | Pregătirea produsului/procesului pentru pre-lansare (standarde de ambalare, grafic de evoluție a procesului, modelul procesului, plan de control pre-lansare, instrucțiunile procesului: plan MSA și plan de studiu al capabilității procesului preliminar)

 • Faza IV

Validarea produsului și a procesului – Inputs + Outputs | “Producția Trail Run” | Planul de Control al producției | Studiu de capabilitate al procesului preliminar | Aprobarea componentelor produsului | Teste de validare a produsului

 • Faza V

Feedback, evaluare și acțiuni corective – Inputs + Outputs | Reducerea variațiilor | Satisfacția clientului | Livrare și service

Conținutul trainingului FMEA

 • Observații generale

Abordarea problemelor de proces (metoda reactiv/proactiv) | Aplicabilitate

 • Procedura de întocmire PFMEA

Etape principale | Abordarea echipei | Confidențialitate | Analiza structurală a sistemului

 • Procesul FMEA

Elemente de intrare | Diagramele process flow

 • Fazele de lucru PFMEA

Funcția procesului | Tipuri de erori | Detecție | Caracteristici speciale | Severitate

 • Riscurile procesului

Matricea riscurilor (impact-probabilitate) | Indicele AP (prioritizare a acțiunii) | Estimarea AP (clasificarea riscului)

 • Acțiuni corective și de îmbunătățire

Revizuirea PFMEA | Riscuri majore | Reducerea riscurilor | Raportare de acțiuni

Conținutul trainingului Control Plan (CP)

 • Observații generale

Definiție | Abordare | Beneficiile folosirii Planului de Control | Planul de Control prototip | Pre-lansare | Producție de serie

 • Metodologia creării Planului de Control

Derularea procesului | FMEA | Caracteristici speciale

 • Elementele Planului de Control

Descrierea elementelor Planului de Control | Formularul standard CP (Control Plan)

 • Utilizarea Planului de Control

Descrierea scrisă a metodelor folosite pentru reducerea variațiilor procesului/produsului | Modificările survenite în urma modificărilor cerințelor clientului și în funcție de reglementările interne

 • Acțiuni corective

Monitorizarea proceselor și a metodelor de control | Lessons Learned

Conținutul trainingului SPC

 • Observații generale

Statistică | Proces | Control | Care sunt beneficiile SPC? | Abordarea SPC (fluxul)

 • Colectarea de date

Date înregistrate | Tipuri de grafice (histograme, grafice, grafice pictorial, pie charts)

 • Variația procesului

Cauzele variațiilor | Controlul variației | Abordarea proceselor instabile | Distribuția procesului (distribuția normal, deviația standard)

 • Controlul procesului

Graficul de control al procesului | Limitele de control | Interpretarea graficelor de control | Semnale ale ieșirii de sub control | Regulile de interpretare | Western Electric | Regulile AIAG

 • Capabilitatea procesului

Ce este un studiu de capabilitate? | Scopul capabilității | Situații tipice | Interpretarea indicilor de capabilitate (Cp Index, Cpk Index)

 • Îmbunătățirea procesului

Strategii de îmbunătățire a procesului  

Conținutul trainingului MSA

 • Observații generale

Ce este un sistem de măsurare | Obiective și caracteristici MSA | Proprietăți statistice ale sistemelor de măsurare | Procesul măsurării | Proprietățile sistemelor de măsurare | Tipuri de măsurători | Instrumente de măsurare

 • Surse de erori în sistemele de măsurare

Acuratețe și precizie în sistemul de măsurare | Surse de erori principale în sistemele de măsurare (eroare umană, eroare tehnologică)

 • Surse de variație în sistemele de măsurare

Componente de variație (variație part-to-part, variația sistemului de măsurare) | Descrierea cauzelor variației normale și speciale | Identificarea sursei de variație în sistemul de măsurare (diagrama Ishikawa) | Efectul variației

 • Analiza Studiilor R&R – Conducerea unui studiu Gage R&R variabil

Metoda ANOVA | Metoda intervalelor și mediilor (xbarRchart) | Criteriile de acceptare | Gage R&R

 • Analiza Studiilor R&R – Conducerea unui studiu R&R atributiv
 • Analiza atributivă a sistemelor de măsurare (între operatori, între piese)
 • Conducerea atributivă a unei analize R&R
 • Analiza atributivă R&R – criterii pentru acceptabilitate

Surse de variație în analiza studiului atributiv R&R

Conținutul trainingului PPAP

 • Observații generale

Definiții | Termeni specifici | PPAP, componentă a Sistemului de Management al Calității | Aplicabilitate

 • Descrierea procesului orientat înspre calitate

Diagrama procesului PPAP | Elemente critice

 • Cerințe PPAP

Documente cerute de client (Design Records, Engineering Change Documents, Engineering Approval, DFMEA, PFMEA, Process Flow Diagrams, Dimensional Results, Initial Process Studies, MSA, CP, PSW, Master sample, Customer-Specific Requirements) | Studiu de caz

 • Situații speciale

Când se notifică?/Când nu se notifică clientul? | Când este necesar/când nu este necesar ca PPAP să fie aprobat?