Consultanță / suport tehnic

Echipa noastră, alcătuită din consultanți cu experiență vastă, vine în sprijinul companiilor care doresc să obțină rezultate mai bune în planificare, organizare, optimizare și management prin servicii de consultanță / suport tehnic, în arii precum:

Implementarea Lean:

 • 5S
 • VSM
 • TPM
 • SMED
 • JIDOKA
 • Managementul pierderilor

Îmbunătățirea calității:

 • Rezolvarea problemelor (Problem solving)
 • Identificarea riscurilor
 • Implementarea managementului riscurilor
 • Suport pentru FMEA
 • Suport pentru PPAP
 • Lanasare produs nou conform APQP
 • Suport tehnic în implementarea și/sau îmbunătățirea sistemului de control al procesului prin SPC și MSA

Implementarea / îmbunătățirea sistemului de Management al mediului:

 • Suport în implementarea cerințelor standardelor ISO 14001:2015
 • Evaluarea performanței sistemului
 • Identificarea necesităților organizației de a se conforma cu legislația de mediu în vigoare
 • Consultanță în vederea întocmirii și raportării documentelor de mediu către organele de reglementare și alte unități de specialitate în domeniu: Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului  pentru:  deşeuri,  ambalaje, substanțe toxice şi periculoase, poluanţi în aer, apă şi sol; Administraţia Fondului pentru Mediu
 • Consultanță privind identificarea obligațiilor de plată la Fondul de Mediu, întocmirea lunară și transmiterea declarațiilor către Administrația Fondului de Mediu
 • Realizarea auditului anual de deșeuri/mediu
 • Consultanță în vederea respectării legislației în domeniu pentru evitarea sancțiunilor organelor de control
 • Consultanță în vederea modalităților de implementare a prevederilor  legislative privind gestionarea  deșeurilor, protecția naturii și calitatea aerului
 • Asistența operațională în prezentarea și întocmirea evidențelor/ raportărilor lunare, semestriale, anuale

Îmbunătățire procese prin Lean six sigma:

 • Suport pentru reducerea costurilor și a variației proceselor prin proiecte de îmbunătățire Lean Six Sigma

Creșterea capacității și optimizarea proceselor:

 • Studii de timp
 • Balansarea proceselor
 • Calcul de capacitate
 • Îmbunătățirea ergonomiei
 • Reducerea pierderilor

Implementarea / îmbunătățirea sistemului de Management al calității:

 • Suport în implementarea cerințelor standardelor IATF 16949:2016
 • Suport în implementarea cerințelor standardelor ISO 9001:2015

Supply chain și production planning:

 • Inventory management
 • Demand management
 • MRP
 • Suport în planificarea producției

Coaching:

 • Coaching individual pentru: manageri de fabrică, manageri de departamente / responsabili produs / proces din zone operaționale (calitate, inginerie, producție, logistică)

NEW IQ-RM (APIS) FMEA AIAG 2019:

 • Administrare și implementare software: IQ-RM (APIS)
 • Realizare FMEA in IQ-RM conform noului manual FMEA AIAG VDA 2019
 • Transpunerea formatelor de FMEA vechi în noua versiune IQ-RM FMEA AIAG VDA 2019