Internal auditor for Environmental Management Systems ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 este un standard internațional care stabilește criteriile pentru un Sistem de Management de Mediu. Implementarea cerințelor standardului de mediu ajută la creșterea perfomanțelor de mediu, îndeplinirea obligațiilor de conformare și îndeplinirea obiectivelor de mediu ale organizației.

Acest standard internațional este aplicabil oricărei organizații, indiferent de mărimea, tipul și natura acesteia și se aplică aspectelor de mediu ale activităților, produselor și serviciilor sale, pe care organizația le determină și pe care le poate controla sau influența acordând atenție prespectivei ciclului de viață.

De asemenea, este aplicabil tuturor persoanelor care lucrează în domeniu sau sunt interesate de managementul mediului, auditorilor interni sau externi pentru sistemele de management de mediu, ownerilor de proces, persoanelor care se ocupă cu evaluarea sistemului de management de mediu, personal implicat în calitate.

Guidelines for auditing management systems ISO 19011:2018

Acest standard oferă îndrumări privind auditarea sistemelor de management, inclusiv principiile auditului, gestionarea unui program de audit și efectuarea auditurilor sistemului de management, precum și îndrumări privind evaluarea competenței persoanelor implicate în procesul de audit. Aceste activități includ persoanele care gestionează programul de audit, auditorii și echipele de audit.

Se aplică tuturor organizațiilor care trebuie să planifice și să efectueze audituri interne sau externe ale sistemelor de management sau să gestioneze un program de audit.

Aplicarea acestui document la alte tipuri de audituri este posibilă, cu condiția să se acorde o atenție specială competenței specifice necesară.

IATF 16949:2016 standard requirements

Joseph M. Juran a spus: “Fără un standard nu există nici o baza logică pentru a lua o decizie sau a lua măsuri.

IATF 16949: 2016 (înlocuiește standardul ISO / TS 16949: 2009) este un standard care stabilește cerințele pentru un Sistem de Management al Calității (QMS), în special pentru sectorul automotive. Standardul IATF 16949 oferă îndrumări și instrumente companiilor și organizațiilor care doresc să se asigure că produsele lor respectă în mod consecvent cerințele clienților și că satisfacția clienților și calitatea sunt îmbunătățite în mod constant.

Understand the Requirements of PSA QIPV3 (Quality & Industrial Performance)

În anul 2015, producătorul francez PSA a folosit standardul QIPV3 atunci când a realizat evoluția sistemului său de evaluare a performanței industriale a furnizorilor săi.

Sistemul QIPV3 include trei chestionare de audit, examinări care vor fi realizate pe parcursul diferitelor face de colaborare cu PSA.

Internal Auditor for Quality Mangement System ISO

Audit intern pentru ISP 19011:2018, IATF 16949:2016 și ISO 19011:2011

„Fără un standard nu există nicio bază logică pentru a lua o decizie sau a lua măsuri”, a pus Joseph M. Juran.

IATF 16949:2016 (înlocuiește standardul ISO / TS 16949:2009) este un standard care stabilește cerințele pentru un Sistem de Management al Calității (QMS), în special pentru sectorul automotive.

Standardul IATF 16949 oferă îndrumări și instrumente companiilor și organizațiilor care doresc să se asigure că produsele lor respectă în mod consecvent cerințele clienților și că satisfacția clienților și calitatea sunt îmbunătățite în mod constant.